Yazılım Geliştirme

Yazılım geliştirme, fikirlerin bilişim teknolojilerindeki etkileşimidir. Düşündüğümüz, kurguladığımız ya da hedeflediğimiz istendik davranışların, bilgisayarlar gibi elektronik cihazlarda karşılık bulması olarak da tanımlayabileceğimiz yazılım geliştirme, yalnızca bilgisayarların anlayacağı kodlardan oluşmaz. Yazılım geliştirme, evrensel kriterlere sahip bir sürecin toplamıdır ve kodlama bu sürecin yalnızca bir parçasıdır.


Yazılım Geliştirme

YAZILIM GELİŞTİRME SÜRECİ

Yazılımlar, belirli ihtiyaçlardan ya da isteklerden doğan kurgulanmış bilgisayar davranışlarıdır. Bu davranışların nasıl şekilleneceği, verilen uyarıcılara nasıl tepki vereceklerinin tasarlanması ise yazılım geliştirme sürecini oluşturuyor.

Yazılımlar, bir hedef doğrultusunda oluşturulmuş olan projelerin hayata geçirilmesinde rol oynar. Bu nedenle her bir yazılım süreci; analiz etme, çözümleme, tasarlama, uygulama, test etme ve bakım aşamalarından oluşan bir kapsamı içine alır. Başarılı bir yazılım projesinin hayat bulması, yazılım geliştirme sürecinin her bir adımının doğru ve eksiksiz olarak tamamlanabilmesiyle mümkündür.

Yazılım geliştirme hizmetlerimiz, çağın ve teknolojik gelişmelerin ışığı altında, ihtiyaç duyulan projelerin evrensel kriterlere uygun bir süreç içinde hazırlanması, uygulanması, test edilmesi ve bakım çalışmalarının yapılması esasına dayanır.


Analiz Etme

Hazırlanacak olan yazılımın hedeflerinin ve sınırlılıklarının tam ve net bir biçimde tanımlanmasıdır. Düşünsel olarak hayata geçmesi hedeflenen yazılımın tüm yönleriyle incelenmesi çalışmaları analiz etme basamağını oluşturur.Çözümleme

Analiz yapılarak tüm hedefleri ve sınırlılıkları belirlenen yazılımın her bir parçasının üstleneceği görev paylaşımı işlemidir. Çözümleme, yazılımı bütüne ulaştıracak her bir parçanın bütündeki rolünün ne olacağının kararlaştırılması çalışmalarıdır.Tasarlama

Yazılımlar, fikir ve kurgulamaların bilgisayarlar tarafından anlamlandırılması ile ortaya çıkar. Bu anlamda yazılımın her bir işlevini oluşturan kod kümelerinin oluşturulması gerekir. Aynı amaca, farklı görevleri yerine getirerek hizmet eden parçalar bir arada çalışarak yazılımı meydana getirir.Uygulama

Hedeflenen davranışların kod parçaları aracılığıyla ekranla bütünleştikleri, işlevlerin somut bir göreve dönüştüğü çalışmaların toplamıdır. İhtiyaçlara cevap verebilecek bilgisayar davranışları uygulama çalışmalarında ortaya çıkar. Uygulamalar, yazılımın bilgisayar dilinle anlamlandırılması sonunda oluşan somut yapıdır.Test Etme Çalışmaları

Yazılımın güvenliğinin ve ihtiyaca cevap verebilecek derece doğru çalıştığının değerlendirilmesi ve sağlamasının yapılması işlemleridir. Test çalışmaları, yazılımın başarısının ya da başarısızlığının ilk kez anlaşıldığı çalışmalardır.Bakım Çalışmaları

Yazılım geliştirme süreci, ürünün oluşturulmasıyla son bulmaz. Ortaya çıkan ürünün, ihtiyaca uzun süre cevap verebilmesi, gerçekleştirilecek bakım çalışmalarıyla mümkün olabilir. Bu bakım çalışmaları değişen ihtiyaçlar ve istekler çerçevesinde güncelleme ve yenilenme çalışmalarına da dönüşebilir. Yazılımın, ihtiyaçlara beklenen cevabı verebilmesi, bakım çalışmalarını da içine alan yazılım sürecinin tamamının gerçekleştirilmesi ile mümkündür.Yazılım Geliştirme

Yazılım Geliştirme Hizmetlerinde Süreç Modelleri

Yazılım geliştirme için kullandığımız modeller, yazılım geliştirme süreçlerinin çok daha verimli ve istenen sonuçları vermesinde büyük öneme sahiptir. Bu nedenle her bir yazılım geliştirme süreci, diğerlerinden bağımsız bir süreç modelinde inşa edilmelidir.

 • Kodlama ve Düzeltme Çalışmaları
 • Waterfall Model (Çağlayan Modeli)
 • V- Shaped Model (V Modeli)
 • Evolutionary Development (Evrimsel Geliştirme)
 • Prototyping (Prototip geliştirme)
 • Sarmal Model
 • Formal Sistem Geliştirme Çalışmaları
 • Yeniden kullanım geliştirme
 • Artan Geliştirme
 • Birleşik Süreç Tasarımı
 • Extreme Programming (Uç Programlama)

Yazılım geliştirme süreci ve hazırlanan süreç modelleri, yazılımı konu edinen tüm projelerde sürdürülmesi ve uyulması gereken temel ilkeleri oluşturur.


YAZILIM GELİŞTİRME HİZMETLERİMİZ

Web Yazılım Geliştirme

.Net framework, Asp.Net, PHP, Html5 teknolojileri ile müşterilerimizin ihtiyaç ve isteklerine yönelik olarak hazırlanan proje uygulamaları, web için hazırlanmış olan yazılımların tüm platformlarda çalışabilmesi için uyumluluk çalışmaları, veri tabanı oluşturma ve veri tabanıyla tümleşik çalışan dinamik web yazılımlarıdır.

Masaüstü Yazılım Geliştirme

Kullanıcı dostu masaüstü uygulamalar için kullandığımız teknolojiler C#, .Net, WPF ve Console programlarıdır. Bu yazılımlar firmaya ve kuruma özgü olarak yalnızca ihtiyaç duyulan bilgisayarlarda çalışması sağlanır. Kurumsal firmaların firma içi ihtiyaçlarına özel programlardır.

Mobil Yazılım Geliştirme

Son yıllarda en çok talep edilen hizmetlerimizden biri olan mobil yazılım geliştirme, iletişim teknolojilerindeki değişimlere ayak uydurabilen uygulamalar oluşturmayı hedefliyor. Mobil teknolojiler için hazırladığımız native uygulamalarda kullandığımız programlar, i-Phone ve i-Pad için xCode; android telefonlar ve tabletler için Android Studio, Windows Phone ve Windows Tabletler için Visual Studio programları kullanılmaktadır. Bu programlarda hazırlanan uygulamalar, web yazılımları ile senkron çalışma özellikleri ile donatılmıştır.

bedava bahis bahis siteleri hayata dair bedava bahis izmir escort izmir escort İskenderun escort casino siteleri MarsBahis Kartal Escort bodrum escort bayan Blonde escort girls in Istanbul Call Dubai Escorts gebze evden eve nakliyat